Udvidet FrameMakerkursus

Vi tager helt konkret udgangspunkt i et givet materiale og bygger et kursus op omkring dette. Kurset henvender sig til medarbejdere der skal indsluses i en virksomhed og overtage et givent korpus af eksisterende dokumenter og arbejdsgange. Vi etablerer grundlaget for hurtigt at komme igang med færrest mulige skrammer.

Dette kursus retter sig mod kursister, der skal starte eller videreudvikle egne FrameMakerskabeloner. Vi vil prøve at bygge en template op fra bunden - typisk med udgangspunkt i virksomhedens egne templates.

Kursisten lærer at beherske

- Paragraph og Character formats.
- Mastersider.
- Krydsreferencer.
- Brugervariabler og løbende sidehoved.
- Book files, indholdsfortegnelser, stikordsregistre samt andre automatisk genererede filer.

Pris:

1-3 deltagere: 8.200,- eks. moms pr. kursusdag.

Der kan laves individuelle aftaler. Kontakt for tilbud.

FrameMakerkursus.dk v. Studio Smalbro - Pile Allé 37 - DK 2000 Frederiksberg
Tlf: +45 36 15 14 37 - email: info@framemakerkursus.dk
Sitemap